Zespół Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

Od 2017 roku w ramach Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli funkcjonuje Zespół Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

Zespół Geometrii i Grafiki Inżynierskiej posiada własną stronę internetową pod L I N K I E M