Projekty badawcze

W ramach działalności Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli, od 2009 roku zrealizowano kilkanaście prac naukowo-badawczych. Przykładowe prace zestawiono w informacji poniżej.