Oferta usług technicznych

Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli zrealizowała od 2009 roku ponad 120 prac usługowych z różnych dziedzin. Ponadto w ostatnich latach realizowano kilkanacie prac naukowo-badawczych. Obszar działalności katedry zawiera również ekspertyzy i opinie sądowe. Katedra wspólpracowała międzyinnymi z firmami:

Gomibud Sp. z o.o., Mostostal Warszawa S.A., Metalplast-Stolarka Sp. z o.o., Ekobel Schallschutz Sp. z o.o., Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., Weldon Sp. z o.o., Skanska S.A., Austrotherm Sp. z o.o., Prefa Sp. z o.o., ROCKWOOL B.V., Flora Bis Sp. z o.o., oraz wieloma innymi.


  • LABORATORIUM AKUSTYKI BUDOWLANEJ   ( 6 artykułów )

    Zakres działań laboratorium obejmuje badania laboratoryjne i terenowe dotyczące właściwości akustycznych obiektów i elementów budowlanych. Laboratorium realizuje pomiary z zakresu izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych, akustyki wnętrz, propagacji hałasu w środowisku.

  • LABORATORIUM FIZYKI CIEPLNEJ   ( 2 artykułów )

    Zakres działań laboratorium obejmuje badania izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, diagnostyka termiczna budynków, symulacje numeryczne budynków w zakresie przepływów cieplno – wilgotnościowych, projektowanie detali budowlanych pod kątem cieplno - wilgotnościowym, pomiary charakterystyki izolacyjności cieplnej „in situ”, ocena energetyczna budynków, modernizacja energetyczna budynków istniejących.

  • LABORATORIUM BADAŃ STARZENIOWYCH   ( 3 artykułów )

    Zakres działań laboratorium obejmuje badania trwałości i odporności materiałów i elementów budowlanych eksponowanych na czynniki atmosferyczne za pomocą testów w warunkach symulowanych w komorze starzeniowej.