Spotkanie z Zabytkiem

Od 2006 roku Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej uczestniczy w projekcie SPOTKANIE Z ZABYTKIEM. Projekt związany jest z szeroko rozumianymi zagadnieniami utrzymania zabytkowych obiektów budowlanych. Jednym z elementów projektu jest wydawnictwo monograficzne SPOTKANIE Z ZABYTKIEM. Publikowane w nim materiały dotyczą różnych dziedzin (między innymi archeologii, architektury, budownictwa, inżynierii sanitarnej, konserwatorstwa, zabytkoznawstwa, opieki nad zabytkami i innych).

Monografia będzie prezentować wyniki prac prowadzonych w jednym obiekcie. Wydawca ma nadzieję, że rozwiązanie problemów w wybranym zabytku przez zespoły interdyscyplinarne pomoże w szeroko rozumianym utrzymaniu obiektów zabytkowych. Równoczenie liczymy na to, że monografia będzie interdyscyplinarnym forum dyskusyjnym powięconym ochronie zabytków architektonicznych, poradnikiem dla użytkowników takich obiektów i studentów, którzy w przyszłości będą w takich obiektach pracować.

Wydawnictwo zaprasza na autorską  s t r o n ę  i n t e r n e t o w ą.